NOV


NOV (Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging)

Het doel van de NOV is het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Noordwijkerhout die aangesloten zijn bij de NOV.

De NOV heeft op regelmatige basis contact met de gemeente, overleg met diverse ondernemersverenigingen in de Bollenstreek en heeft zitting in het VBN. Dit alles voor het collectieve belang van de aangesloten ondernemingen.
Speerpunten van de NOV zijn de infrastructuur in het kader van bereikbaarheid, het creëren van een prettig ondernemersklimaat o.a. door het bewerkstelligen van een KVO en het levendig houden van het centrum door het organiseren van allerlei activiteiten en evenementen.
De NOV is verdeeld in de volgende commissies:
 
  • Commissie Evenementen
  • Commissie Werving
  • Commissie Technisch Onderhoud
  • Commissie PR
  • Commissie Noffies 
Voor meer informatie, mail naar info@nov.nu